Alexander Konzelmann

portrait

Alexander Konzelmann

Dr. iur.

 

  • Autor
    Jusletter IT

Curriculum

  • seit 1995: Gesetzeshüter bei Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG (www.boorberg.de)
  • 1987 - 1995: Studium der Rechtswissenschaften (Ass. Dr. iur.) - Universität Saarbrücken
    • Dr. Eduard Martin Preis (Dissertation Saarbrücken)